NL Actief

Kwaliteit en Vakmanschap

Fitness heeft een belangrijke plaats verworven in het leven van veel Nederlanders. NL Actief (voorheen Fit!vak) opgericht in 1991, heeft daar een essentiële rol in gespeeld. Wie nu een bij NL Actief aangesloten locatie binnenstapt, kan rekenen op een goede kwaliteit in materiaal en begeleiding en op uitstekende lidmaatschapsvoorwaarden.

NL Actief heeft de standaard in de markt gezet en die standaard is hoog. En als er bij sommige ondernemers in de branche zaken niet goed gaan, geeft NL Actief aan dat haar leden wél staan voor kwaliteit.

NL Actief heeft daarmee een bijdrage geleverd aan de groei van de markt. Steeds meer mensen bezoeken een sportcentrum. Er zijn nu meer dan drie miljoen leden van fitnesscentra en daarmee telt het meer beoefenaren dan welke sport ook in Nederland. De groei van fitness is vooral gerealiseerd doordat er meer maatschappelijke aandacht is voor een gezonde leefstijl en omdat fitness voor méér mensen in beeld is gekomen. 

NL Actief heeft de afgelopen jaren als kwaliteitsbewaker en -aanjager het niveau van de gehele branche naar een hoger niveau getild (uitstekende leveringsvoorwaarden opgesteld in samenwerking met de Consumentenbond, prima verzekeringen afgestemd op de branche, een goed lopend examenbureau, het ontwikkelen van beroepscompetenties (vakmanschap), kwalitatief goede examinering) én de ontwikkeling van kwaliteitscentra gestimuleerd.

Omdat goed wel zo fijn is.

Nederland kent zo’n 3 miljoen fitnessdeelnemers. Dat is geen verrassing, want fitness is er voor bijna alle doelgroepen en doelstellingen. Fitness is technisch niet moeilijk en kan waar, wanneer en met wie je maar wilt. Voor iedere sporter is het van het grootste belang te sporten op een manier die bij hem of haar past. Op die manier bereik je sneller je doel en kun je het langst van je sport blijven genieten. NL Actief staat voor kwaliteit, van locaties en professionals. En we werken daar blijvend aan, door o.a.:

NL Actief